Sexologisk rådgivning & seksualvejledning

Sexologisk rådgivning og seksual-vejledning

Menneskets seksualitet er en potentiel kilde til liv, glæde og varme, men den kan også skabe frustrationer og spændinger, hvis vi ikke lytter til kroppens og psykens signaler om seksuel ubalance.

Mit udgangspunkt som sexologisk rådgiver og seksualvejleder er, at seksualiteten er en naturlig del af den menneskelige personlighed.

Seksualiteten har mange udtryk og handler ikke kun om sex og orgasme, men i lige så høj grad om nærvær, intimitet, kærlighed, ømhed og sensualitet. Derfor er min vejledning meget alsidig; lige fra rådgivning omkring seksuelle udfordringer, f.eks. rejsningsproblemer, manglende lyst og orgasme – til rådgivning omkring følelsesmæssige udfordringer i parforhold eller som single.

Sexologisk rådgivning

Jeg rådgiver både par og singler via samtale og evt. undervisning i sexologiske temaer samt instruktion i hjemmeøvelser.

Depression, seksualitet & samliv

Jeg rådgiver singler og par, der er ramt af depression, og som vil bevare seksualiteten, kærligheden og glæden ved at have hinanden – på trods af depressionen. Eller som ønsker at finde en partner.

Seksualitet og funktionsnedsættelser

Mit udgangspunkt som seksualvejleder og sexologisk rådgiver er, at seksualiteten er en naturlig del af et menneskes personlighed uanset fysiske eller psykiske udfordringer.

Seksualitet og funktions-nedsættelser

Mit udgangspunkt som
seksualvejleder og sexologisk rådgiver er, at seksualiteten er en naturlig del af et menneskes personlighed.

Menneskets seksualitet er en potentiel kilde til livsglæde og velvære, men den kan også skabe frustrationer og spændinger, hvis vi ikke lytter til kroppens og psykens signaler om seksuel ubalance.

Mit udgangspunkt som sexologisk rådgiver og seksualvejleder er, at seksualiteten er en naturlig del af den menneskelige personlighed.

Seksualiteten har mange udtryk og handler ikke kun om sex og orgasme, men i lige så høj grad om nærvær, intimitet, kærlighed, ømhed og sensualitet. Derfor er min vejledning meget alsidig; lige fra rådgivning omkring seksuelle udfordringer, f.eks. rejsningsproblemer, manglende lyst og orgasme – til rådgivning omkring følelsesmæssige udfordringer som partner eller som single.

Sådan arbejder jeg

Den sexologiske rådgivning er udelukkende baseret på samtaler. Undervejs kan undervisning i et eller flere af seksualitetens mange emner give mening, ligesom simple øvelser i f.eks. fokusering er et af mine redskaber.

En sexologisk samtale kan ofte få karakter af en terapeutisk samtale. Hvis jeg skønner, at du/I har brug for dybere terapi, end den jeg kan tilbyde, vil jeg kunne henvise til specialiserede psykologer eller terapeuter. Hvis den sexologiske problematik kan bunde i fysiske årsager eller medicinske bivirkninger, vil jeg gøre opmærksom på dette og opfordre til – evt. hjælpe med – at kontakte relevante fagpersoner, f.eks. læge.

Det er vigtigt for mig, at rådgivningen svarer til dine ønsker og behov. Jeg starter og afslutter derfor samtalen med at spørge ind til dine ønsker og runder samtalen af med at spørge til dit udbytte.
Jeg arbejder naturligvis under fuld diskretion og tavshedspligt.

Undervisning

Jeg underviser fagprofessionelle på Seksualvejlederuddannelsen. Derudover underviserer jeg borgere, personale og pårørende samt studerende overalt i Danmark. 

Borgere o.a.

Studerende

Uddannelse

Undervisning af borgere, personale og pårørende

Jeg tilbyder undervisning, oplæg og foredrag for borgere, pårørende og personale. Eksempelvis: Kurser, rådgivning, vejledning i forhold til seksuelle udfordringer. Foredrag, temadage, oplæg til personalemøde, sparring/rådgivning af personalet i forhold til seksuelle problemstillinger, samt fyraftensmøder.

Undervisning af studerende

Jeg underviser og holder oplæg om funktionsnedsættelse, seksualitet og personalets tilgang til seksuelle problematikker på diverse social- og sundhedsuddannelser og praktiksteder.
Derudover yder jeg vejledning til studerende, som f.eks. skriver bacheloropgave omkring seksualitet og funktionsnedsættelser.

Undervisning på Seksualvejlederuddannelsen

Formålet med Seksualvejlederuddannelsen er at bibringe de studerende omfattende sexologisk viden samt overblik over fagets forskellige aspekter med særlig vægt lagt på psykiske, kognitive og fysiske udfordringer.