Hvordan arbejder jeg?

Hvordan arbejder jeg?

Den sexologiske rådgivning er udelukkende baseret på samtaler.

Herunder kan behovet for relevant undervisning i et eller flere af seksualitetens mange emner opstå, ligesom simple øvelser i f.eks. fokusering er et af mine redskaber.

En sexologisk samtale kan ofte få karakter af en terapeutisk samtale.

Hvis jeg skønner, at du/I har brug for dybere terapi, end den jeg kan tilbyde, vil jeg kunne henvise til specialiserede terapeuter.

Hvis den sexologiske problematik kan bunde i fysiske årsager eller medicinske bivirkninger, vil jeg gøre opmærksom på dette og opfordre til - evt. hjælpe med - at kontakte relevante fagpersoner, f.eks. læge.

Det er vigtigt for mig, at rådgivningen svarer til dine ønsker og behov. Jeg starter og afslutter derfor samtalen med at spørge ind til disse samt  beder dig beskrive dit udbytte af samtalen.

Jeg arbejder naturligvis under fuld diskretion og tavshedspligt.


Charlotte Englund charlotte.englund@gmail.com © 2020